hrvatski english
 
CHRONOS Info d.o.o. je privatna Hi-Tech konzultantska tvrtka koja se bavi pružanjem usluga u oblasti ITC savjetovanja, marketinga, upravljanja projektima, management konzaltinga, poslovnog savjetovanja te organizacijom seminara, radionica i drugih vidova obrazovanja u Hrvatskoj i zemljama u regiji...
 

ISO 9001
Q-674
 
 
CHRONOS info kontakt
Medvedgradska 35
10000 Zagreb, Hrvatska
   
tel:

fax:
01-4667-059
01-4667-562
01-4666-977
   
e-mail: chronos@chronos.hr
 
  
www.icmci.org

 
www.europa.eu

 
www.ilo.org

 
www.oecd.org

 
www.hup.hr

 
www.zagreb.hr

Projekti

Studija provedivosti o aktualnoj situaciji Lokalne Računalske Mreže Agronomskog fakulteta

AGRONOMSKI FAKULTET, Sveučilište u Zagrebu, siječanj, 2003 – svibanj, 2003


Razvoj i implementacija Lokalne Računalske Mreže Agronomskog fakulteta

AGRONOMSKI FAKULTET, Sveučilište u Zagrebu, ožujak, 2004 – listopad 2004


Tehnička podrška menađmentu Agencije za gospodarski razvoj, Sandžak, SEDA, Novi Pazar, Srbija

UNDP/ILO podružni ured Zagreb, Hrvatska, svibanj 2004 – srpanj, 2004


Studija provedivosti o poboljšanju pristupa internetu za studente Agronomskog fakulteta

AGRONOMSKI FAKULTET, Sveučilište u Zagrebu, EU TEMPUS program, listopad, 2005 – ožujak, 2006


Konzultantske usluge na projektu dizajna za obnovu Localne računalske mreže(LAN) u Brodarskom institutu u okviru Projekta predloženih znanosti i tehnologije i Projekt tehničke pomoći za institucionalne i regulatorne reforme za razvoj privatnog sektora (zajam broj 4460-HR, TAL 2)

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatska i Svjetska banka, svibanj 2005 – studeni 2005


PROCES PROVOĐENJA PROGRAMA PROMJENE (PPPP) - Bilateralna suradnja i vanjska trgovina, međunarodni kvalifikacijski program za direktore i mlade profesionalace u Jugoistočnoj Europi, a provodi se zajednički od strane hrvatskih i njemačkih stručnjaka

Hrvatska udruga poslodavaca, rujan, 2004 – siječanj, 2005

Međunarodni kvalifikacijski program za direktore i mlade profesionalace u Jugoistočnoj Europi, a provodi se zajednički od strane hrvatskih i njemačkih stručnjaka. Četiri trodnevne radionice orjentirane na praksu posvečene unapređenju izvedbe poslovanja tvrtke, sa ciljevima:

 • Poboljšanje temeljne kompetencije i unapređenje internih procesa tvrtki u svezi vanjskotrgovinske djelatnosti
 • Sudionici kao voditelji projekta uspješno su završili najmanje jedan osobni projekt na poslu i time poboljšali performanse poduzeća.

Između radionica pojavila se potreba pružiti potporu i trenersku sesiju za implementaciju osobnih projekata koji pokrivaju:

 • Pregled svih tvrtkinih izvedbi koje se tiču vanjske trgovine
 • Instrumenti za sveobuhvatnu analizu poduzeća
 • Sklapanje učinkovitog prijedloga projekta
 • Planiranje projekta i simulacija projekta
 • Proces poboljšanja i neprekidne promjene
 • Nadzor i upravljanje procesima

Osiguravanje održivosti znanja.


Tehnička podrška i konzultantske usluge za IPA instrument i Programe zajednice za Javni i privatni sektor

Hrvatska udruga poslodavaca, rujan, 2004 – lipanj, 2005

Serija jednodnevnih seminara o razvoju, podnošenju i upravljanju projektima EK osmišljenih kao uvod u Financiranje Programa Europske unije i uvod za sudionke duboko u praktična pitanja razvoja projekta.

 • Povijest europske zajedničke politike
 • Kratki uvod u sistem financiranja Europske unije
 • Detaljan uvod u institucionalno podupire i programima Zajednice
  • Pretpristupni instrumenti
  • Strukturni i kohezijski fondovi
  • Programi Zajednice
  • Inicijative Zajednice
 • Izvori informacija, kako pronaći relevantan dokument na net-u
 • Razvijanje projektnog prijedloga, praktična iskustva i korisni savjeti
  • Pronalaženje relevantnih poziva za prijedlog
  • Priprema prijedloga
  • Potraga za partnerima, izgradnjaa konzorcija
  • Ispunjavanje administrativnih obrazaca u praksi
  • Ispunjavanje tehničkih formulara u praksi
  • Radni paketi, liste isporuke
  • Proračun, modeli i kategorije troškova, analiza troškova i prednosti, izvještavanje
 • Kako poslati prijedloge Istraživanja i razvoja, zaštite okoliša i prijedloge osposobljavanja
 • Financijsko i administrativno stanje projektnih prijedloga EZ-e
 • Od predaje prijedloga do potpisivanja ugovora
  • Vrednovanje prijedloga, postupak vrednovanja
  • Glavni aspekata i kriterija za ocjenu
  • Pregovarački postupak, potpisivanje ugovora s Komisijom
  • Provedba projekta

Radionica - stvaranje Vašeg osobnog projektnog prijedloga


Stimuliranje ulaganja u Makedoniji – trening i konzultantske usluge o „Kartiranje investiranja i razvoja potencijalnih makedonskih općina“

Ministarstvo gospodarstva makedonije, MACInvest Rujan 2005 – studeni 2006


Osnaženje ženskog poduzetništva, podržavajući revitalizaciju sektora tradicionalnih rukotvorina u sjevernoj Albaniji

ILO – UNDP Studeni 2005 – prosinac 2006


RECCO, Regionalni razvoj kroz kompetentnost i suradnju

Hrvatska Udruga poslovnih savjetnika, studeni, 2005 - prosinac 2006

Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Srbija i Crna gora Uspostava Centara poslovnih usluga (CPU) u Jugoistočnoj Europi (JIE) Ova mreža CPU će se lansirati unutar okvira Pakta o Stabilnosti za JIE. Pridruženi partneri u Programu RECCO su Njemačko Savezno ministarstvo vanjskih poslova (sponzorstvo), InWEnt gGmbH (ukupni plan upravljanja je u ime ministarstva vanjskih poslova), ILTIS (program koordinacije i realizacije u ime InWEnt), te lokalnim partnerima u regiji (operativne realizacije lokalne i upravljanje projektima).

Namjene:

 • Jačanje gospodarske regioanle suradnje kroz zajednički razvoj i isporuku poslovnih usluga za MSP sektor
 • Promicanje bilateralne suradnje i vanjske trgovine u regiji
 • Razmjena dobre prakse i podizanje konkurentnosti

Stvaranje "izloga" za svaku zemlju:

 • Prezentacija odabranih grana, npr. automobilske industrije, drvne industrije, tekstilne industrije, agro hrana, turizam i sl.
 • Predstavljanje pratećih gospodarskih organizacija, npr. (unutar) nacionalne komore, poslovne udruge, financijske institucije
 • Uređivanje odabranih tema, npr. sajmovima u Hrvatskoj, telekomunikacija u Srbiji, medija i PR-a u Makedoniji, itd.

Prezentacija pojedinih kompanija/inicijacija kontakta (plaćeno oglašavanje, tvrtke uzimaju pretplatu na jednu godinu)


„Tehnička podrška Srpskom Demokratskom Forumu za širenje programa gospodarskog razvoja

USAID, WORLD LEARNING, Hrvatska, srpanj 2006 – trravanj 2007


Strateški plan za dugoročni razvoj postojećih slobodnih zona u Hrvatskoj

MIONISTARSTVO GOSPODARSTVA RH, CARDS Program studeni 2005 - rujan 2007


CARDS Nacionalni akcijski program za Hrvatsku 2004

Potpora za povećanje utjecaja socio-ekonomskih razvoja brdskog turizma odmarališta Sveto Brdo, Ličko-senjska županija


Razvoj malog i srednjeg poduzetništva (MSP) – Državni i privatni sektor – projekt financiran od EU kojim upravlja Europska agencija za obnovu

Ministarstvo gospodarstva, Agencija za promociju poduzetništva, Makedonija, listopad 2006 - lipanj 2007

Strateški cilj projekta je podržati gospodarski rast i poboljšati poslovnu klimu u zemljama kroz brigu o razvoju i izvebu MSP-a te pružati podršku ključnim faktorima gospodarstva.
Specifičan cilj projekta podjeljen je u tri široka područja aktivnosti:
Komponenta I: podrška politici MSP-a: Institucionalna izgradnja kapaciteta da se poboljšat operativno okruženje malog i srednjeg poduzetništva kroz jačanje kapaciteta Ministarstva gospodarstva, Agencija za promicanje poduzetništva i podrške MSP postojeće infrastrukture u zemlji.
Komponenta II: Mjere za podršku SME: Nefinancijske mjere podrške ciljanje na određena MSP / ili MSP sektor; provedba postojećih mjera i projekata već razvijenih od strane prethodnih projekta EU za financiranje razvoja MSP-a, razvoj novih programa / intervencija koje pružaju nefinancijske usluge za MSP i ključni sektori malih i srednjih poduzeća.
Komponenta III: Javni-privatni dijalog : Za asistiranje poboljšanja dijaloga između vlade i poslovnog sektora o razvoju politike poduzetništva i zakonodavstva jačanjem postojećih / ili izgradnjom novih mehanizama za kontinuiranu komunikaciju između javnog i privatnog sektora
Globalni i specifični ciljevi
Međunarodna STE za trening radionice za IPA financiranje (ISTE IPATmg) će raditi u skladu sa opisom projekta za Komponentu I / I.4 Rezultat: Jačanje kapaciteta infrastrukture za podršku MSP.
Globalni cilj projekta je da pripremi infrastrukture za podršku prijelaza MSP-a iz grant financiranja od strane donatorske agencije za pristup IPA i drugih strukturnih fondova EU-a za sufinanciranje razvojnih projekata.

Zadatak ima svoje specifične ciljeve: Pripremiti i iznjeti pet trening radionica:

 • Jedan napredni trening za IPA Ministarstvo gospodarstva, APPRM i druge vladine institucije, kao i praćenje mjera za trening održan u prosincu;
 • Dvije osnovne IPA trening radionice za regionalne centre, LEDO, regionalnie komore
 • Jedan osnovni IPA trening za konzultante

Jedna osnovna IPA obuka za državne službenike, komore i privatni sektora iz Skopja


Tehnička podrška i konzultantske usluge za IPA instrument i Programe zajednica za Javni i privatni sektor, instrumenti financiranja EU, Upravljanje projektnim ciklusom

EBRD TAM BAS  Gospodarska komora Makedonije, srpanj 2008 – ožujak 2009
 
vrh stranice

Naše publikacije

 

Arhiva
Pogledajte prijašnje artikle, vijesti, i ostalo na stanicama po ovim linkom...
 
Download
Kliknite ovdje da bi ste pogledali što imamo ponuditi na download od dokumenata i ostalog sadržaja vezanog za našu djelatnost...
 
Press clipping
Na ovim stranicama pogledajte kako mediji gledaju na aktivnosti naše firme: izvadci iz dnevnog tiska, specijaliziranih časopisa, radija, televizije i drugih medija...
 
Mapa weba
Sažeti pregled linkova i podlinkova web site-a chronos.hr možete pogledati ovdje