hrvatski english
 
CHRONOS Info d.o.o. je privatna Hi-Tech konzultantska tvrtka koja se bavi pružanjem usluga u oblasti ITC savjetovanja, marketinga, upravljanja projektima, management konzaltinga, poslovnog savjetovanja te organizacijom seminara, radionica i drugih vidova obrazovanja u Hrvatskoj i zemljama u regiji...
 

ISO 9001
Q-674
 
 
CHRONOS info kontakt
Medvedgradska 35
10000 Zagreb, Hrvatska
   
tel:

fax:
01-4667-059
01-4667-562
01-4666-977
   
e-mail: chronos@chronos.hr
 
  
www.icmci.org

 
www.europa.eu

 
www.ilo.org

 
www.oecd.org

 
www.hup.hr

 
www.zagreb.hr

O nama

CHRONOS Info d.o.o. je privatna Hi-Tech konzultantska tvrtka koja se bavi pružanjem usluga u oblasti ITC savjetovanja, marketinga, upravljanja projektima, management konzaltinga, poslovnog savjetovanja te organizacijom seminara, radionica i drugih vidova obrazovanja u Hrvatskoj i zemljama u regiji.

Kao dokaz kvalitete poslovanja i našeg puta prema izvrsnosti u poslovanju ističemo certifkat ISO 9001:2000.projektiranje izvođenje i održavanje informacijskih sustava, poslovno savjetovanje, trening i edukaciju, te usluge zastupanja i distribucije.

Naši su stručnjaci su stekli najnovija znanja iz područja mrežnih operativnih sustava su dokumentirana brojnim certifikatima (CNE, CNI, MCP, MCSE, MCT), izdanim od svjetski poznatih proizvođača hardware-a i software-a (Novell, Microsoft, Cisco, Allied Telesyn, HP itd.).

Naša dužnost je pomoći našim klijentima u postizanju njihovih ciljeva uspješnom primjenom novih tehnologija i startegija. Koristimo priznate alate i instrumente za kompleksne zadatke poslovanja upravitelja, ekonomista i inžinjera. Želimo da klijenti osjete kako su njihova očekivanja premašenaa, te da im je pružena najbolja vrijednost.

Naši ekspertni timovi posjeduju višejezične komunikacijske vještine (Engleski, Talijanski, Hrvatski, Ruski i Njemački jezik) koje olakšavaju pružanje uslugaklijentima i omogućuju efikasno postizanje ciljeva.

Naša snaga

Imajući na umu ugled tvrtke, kvalitetu usluga i iskustvo u radu na mnogo različitih projekata, sposobni smo osigurati klijentu sve usluge predviđene okvirom rada iz opisa projekta. Tim koji pruža trenerske i konzultantske usluge potpuno je usmjeren na klijenta kojega cijenimo kao partnera u zajedničkom poslovnom pothvatu.

Tvrtka Chronos Info ima kvalifikacije i resurse potrebne za realizaciju preuzetih zadataka. To su, između ostalog;

 • Izvrsne vještine upravljanja projekom i predanost u postizanju
  postavljenih ciljeva
 • Široko znanje i praktično iskustvo u savjetodavnoj industriji
 • Izvrsno reference na implementaciji raznih projekata u
  Hrvatskoj i zemljma jugo-istočne Europe
 • Resurse koji omogućuju kapacitet za brzu i učinkovitu realizaciju
  postavljenih zadataka

Radimo sa stalnim timom od preko 10 konzultanata/trenera i eksperata, spremnih da sudjeluju u različitim projektima.

Naše su snage:

 • 15 godina iskustva u savjetovanju i provođenju treninga,
  kako u zemlji tako i internacionalno
 • Naša suradnja sa sveučilištima dokaz je da koristimo
  najnovije metode u područjima naših specijalizacija
 • Naš kontakt sa poslovnom zajednicom dokazuje da su rješenja
  koja mi nudimo testirana i dokazana u praksi
 • Naša suradnja sa javnim sektorom omogućuje nam
  primjenu iskušanih koncepata i metoda pristupa rješavanju problema
 • Međunarodne aktivnosti naših konzultanata i trenera te njihova
  implementacija „širom svijeta“ omogućuje im bogatu interkulturalnu
  razmjenu
Naš tim

Budući da smo ozbiljna konzultantska tvrtka, prepoznajemo kvalitetu ljudi kao najdragocjenije resurse. Ljudi sa kojima Chronos Info surađuje, bilo u izradi projekta ili njegovoj implementaciji posjeduju potrebne kvalifikacije i veliko iskustvo i odgovarajuće managerske vještine, razvijane putem rigoroznih internih i međunarodnih treninga i edukacija ali i kroz iskustva praktičnih angažmana na zahtjevnim projektima.

Svaki suradnik, član/ica tima je prvoklasni specijalist u njegovom/njezinom području sa širokim rasponom kvaliteta potrebnih za implementaciju zahtijevanih zadataka.

vrh stranice

Naša filozofija
Cilj
Cilj nam je postati prvi izbor klijentima iz Hrvatske i zemalja u regiji južne i istočne Europe

Pouzdanost
Sva se uspješna partnerstva temelje na povjerenju: Jednako nam je važno postići cilj vrhunskom kvalitetom, u dogovorenom vremenu vodeći brigu o ispunjavanju ugovorom propisane obveze u potpunosti, a rješenja koja predlažemo detaljno su analizirana.

Vjerodostojnost
Pažnju naših klijenata usmjeravamo na sve aspekte problema sa ciljem da pružimo riješenje u skladu sa našim profesionalnim vrijednostima i uvjerenjima. Vjerodostojnost našega rada temelji se na zajedničkom radu sa klijentom tokom cijelog trajanja projekta, od definiranja mogućnosti, ciljeva i potreba do implementacije rješenja, uključujući i ocjenu postignutih rezultata.

Naši stručnjaci
U skladu sa našom misijom te imajući na umu našu tržišnu poziciju, pridajemo veliku važnost unaprijeđenju ljudskih potencijala. Zato smo kod zapošljavanja novih ljudi, postavili visoke zahtijeve, zapošljavajući pri tom samo ljude koji posjeduju traženo profesionalno znanje i iskustvo i koji dijele profesionalni i etički kodeks i kulturu tvrtke.
Naši su zaposlenici kreativni profesionalci, sa vrhunskim referencama koji su stekli znanje i iskustvo u internacionalnim konzultantskim firmama.
U kontinuitetu razvijamo metode, procedure, ljudske vještine temeljene na iskustvu prošlih projekata i posljednjih trendova profesije.

Ključ uspjeha naših projekata
Kod realizacije projekta, koristimo metode koje garantiraju da će projekt ispuniti sva klijentova očekivanja.Naši principi u radu su:

 • pristupamo problemu gledajući strateške i poslovne perspektive i fokusiramo se na željene poslovne rezultate
 • kako bi osigurali uspješnu implementaciju, koristimo metode i tehnička znanja prilagođena potrebama naših klijenata i prirodi zadatka.
 • Tijekom realizacije zadatka preuzimamo odgovornosti za implementiranje projekta u cijelosti, od početne strategije razvoja, kroz detaljno planiranje do finalne implementacije.
 • Tijekom projekta, naši zaposlenici pripremaju aktivnosti u bliskoj suradnji sa klijentom i priređuju projektnu dokumentaciju temeljenu na obostrano dogovorenim principima i potrebama

Naš pristup
U skladu sa našim pristupom, naše aktivnosti određene su međuodnosom ključnih komponenti – poslovnom i operativnom strategijom, organizacijom, te procesima i tehnologijom kojom se tvrtka služi. Sofisticiranim, cjelovitim analitičkim pristupom Chronos Info osigurava za klijenta uvijek najbolje moguće, usklađeno riješenje.

Konzultantske usluge
Nudeći konzultantske usluge, naši su napori usmjereni na povećanje uspješnosti naših klijenta. Naš temeljni princip je da prihvaćamo samo onaj zadatak od klijenta koji smo kvalificirani znanjem i iskustvom ispuniti najvišim stupnjem poslovne izvrsnosti.

Ključna područja konzultantskih usluga:

 • Definiranje i implementiranje organizacijske i operacijske strategije
 • Planiranje i implementiranje CRM i operacijskih modela usmjerenih na klijenta
 • Poboljšanje produktivnosti poslovnih procesa, reinženjerstvo poslovnih procesa
 • Planiranje i upravljanja projektima, programi složenih promjena
 • Upravljanje promjenama, programi komunikacije
 • Analiza zahtjeva IT, selekcija sistema na zahtijev klijenta, klijentova strana upravlanja projektom

Naši klijenti
Rezultati naših anketa točno odražavaju kako nas vide klijenti:

 • Na efikasan način struktuiramo najsloženije probleme, uvijek sa naglaskom na prioritete poslovanja
 • Tokom projekta dobro upravljamo konfliktima, i stvaramo uspješne poslovne odnose sa našim klijentima.
 • Temeljem iskustva stečenog implementacijom različitih projekata, prepoznajemo i bavimo se potencijalnim rizicima problema prije no što se oni i pojave
 • Uvijek održavamo data obećanja i postižemo rezultate koji se od nas očekuju
 • Povratne informacije pokazujuda nas naši klijenti vide kao pouzdane, transparentne, iskrene i prijateljski nastrojene, i u isto vrijeme visoko profesionalne i uspjehu projekta posvećene partnere.
Naši korisnici
Kao konzultantska tvrtka mi planiramo, projektiramo i izvodimo mnoge projekte različitih vrsta i kompleksnosti kao i usluge iz različitih područja poslovnog savjetovanja, pomažući našim klijentima, korisnicima, tvrtkama i institucijama ostvariti njihove ciljeve.
 
vrh stranice

Naše publikacije

 

Arhiva
Pogledajte prijašnje artikle, vijesti, i ostalo na stanicama po ovim linkom...
 
Download
Kliknite ovdje da bi ste pogledali što imamo ponuditi na download od dokumenata i ostalog sadržaja vezanog za našu djelatnost...
 
Press clipping
Na ovim stranicama pogledajte kako mediji gledaju na aktivnosti naše firme: izvadci iz dnevnog tiska, specijaliziranih časopisa, radija, televizije i drugih medija...
 
Mapa weba
Sažeti pregled linkova i podlinkova web site-a chronos.hr možete pogledati ovdje