hrvatski english
 
CHRONOS Info Ltd is a small, private Hi-Tech consulting, training and engineering company with providing ITC, marketing, training, consulting and engineering services, management consulting and business development services in Croatia and in developing and transition countries in South East Europe.
 

ISO 9001
Q-674
 
 
CHRONOS info contact
Medvedgradska 35
10000 Zagreb, Croatia
   
phone:

fax:
+385 1 46 670 59
+385 1 46 675 62
+385 1 46 669 77
   
e-mail: chronos@chronos.hr
 
  
www.icmci.org

 
www.europa.eu

 
www.ilo.org

 
www.oecd.org

 
www.hup.hr

 
www.zagreb.hr

Što je EU?

Austrija, Belgija, Cipar, Republika Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarski, Irska, Italija, Latvia, Litva, Luxemnurg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenia, Španjolska, Švedska, Velika Britanija – Europska unija (EU) je „obitelj“ demokratskih europskih zemalja posvećenih zajedničkom napretku i očuvanju mira. Države članice EU etablirale su zajedničiku instituciju u kojoj delegiraju neke od njihovih nezavisnosti tako da bi se odluke o pitanjima od zajedničkog interesa donosile na europskom nivou. Ideja o Europskoj Uniji začeta je po završetku Drugog svjetskog rata, jer su europljani bili odlučni da se spriječe ikakva buduća ubijanja i razaranja. Danas EU broji 450 milijuna ljudi, a više o EU, djelatnostima, programima, financiranjima, te kako je Chronos info u njih ukljućen...

 
top

Our publications

 

Archive
Here You can take a look at the former articles, news, and other archive...
 
Download
Klick here to see download materials, documents and other content refering to our activities...
 
Press clipping
Here you can find out more obout media vision of Chrons Info and our activities: daily press clippings, clippings from specialised magazines, radio, television and other media clippings...
 
Site map
Klick here to take a look at the Summary of links and sublinks of chronos.hr web site