hrvatski english
 
CHRONOS Info d.o.o. je privatna Hi-Tech konzultantska tvrtka koja se bavi pružanjem usluga u oblasti ITC savjetovanja, marketinga, upravljanja projektima, management konzaltinga, poslovnog savjetovanja te organizacijom seminara, radionica i drugih vidova obrazovanja u Hrvatskoj i zemljama u regiji...
 

ISO 9001
Q-674
 
 
CHRONOS info kontakt
Medvedgradska 35
10000 Zagreb, Hrvatska
   
tel:

fax:
01-4667-059
01-4667-562
01-4666-977
   
e-mail: chronos@chronos.hr
 
  
www.icmci.org

 
www.europa.eu

 
www.ilo.org

 
www.oecd.org

 
www.hup.hr

 
www.zagreb.hr

Novosti

Održana je 4 radionica u sklopu projekta „Gradovi bez korupcije – gradovi s budučnošću“.

 Tokom 4.radionice radionice održane 10.10.2012 u Križevcima sudionici su se upoznali sa ishodima prethodne radionice: rezultatima upitnika o povečanju transparentnosti odjela lokalne samoprave prema drugim odjelima i prema građanima i što treba napraviti kako bi se poboljšala slika lokalne uprave. Nakon toga upoznali su se za konačnim ishodima problemskih stabala za svaku od aktivnosti osjetlivih na korupciju. Sudionici su tokom radionice prodiskutirali već definiranu viziju grada, i uz zajednićki rad stvorili misiju grada Križevaca. U timovima su crtali viziju korumpiranog grada Križevaca, a nakon toga probleme prethodno definirane u Stablu problema pretvorili u ciljeve. Na kraju radionice polaznci su ispunili evaluacijske upitnike i upoznali su se sa programom buduće i zadnje radionice.


U Križevcima održane 2. i 3.radionica u sklopu antikorupcijskog projekta 11. i 26. rujna 2012

U prvoj fazi projekta sudionici su ispunili nekoliko upitnika o percepciji korupcije te o identifikaciji  aktivnosti i usluga koje su eventualno najosjetljivije na korupciju. Na temelju ovih rezultata sudionici su se na drugoj radionici, koja je održana 11. rujna 2012, kroz plenarnu diskusiju odlučili za 4 identificirane aktivnosti. Svaku od ovih aktivnosti detaljno su sagledali, analizirali te rasčlanili procese i definirali ključne trenutke pogodne za koruptivno djelovanje koji se događaju unutar svake od navedenih aktivnosti, uz pomoć upitnika „Ključna područja intervencije – popis aktivnosti“ i „ Prikupljanje podataka i definiranje problema“. Polaznici su podjeljeni u četiri grupe za svaku aktivnost i tako su nastavili raditi na idućim radionicama.

Na trećoj radionici, koja je održana 26. rujna, sudionici su izradili dijagram za analizu izvora uzroka i posljedica (Stablo problema) za sve četiri djelatnosti označene kao potencijalno osjetljive na korupciju. Nakon kreiranja dijagrama stabla problema, rezultate su plenarno raspravili i revidirali nacrte dijagrama te su pronašli najbolji radni opis problema i njihovih uzroka.

Na kraju, sudionici su pojedinačno ispunili dva upitnika koja se odnose na Povećanje transparentnosti rada lokalne samouprave i Poboljšanje imidža lokalne samouprave koji će im pomoći da definiraju mogućnosti i prostor za poboljšanje organizacijske kulture i uvesti novi pristup u osiguravanju korupcije preventivnim akcijama.

Tokom listopada i studenoga Krizevčani će sa našom ekipom odraditi još dvije radionice na kojoj će se finalizirati sav dosadašnji trud i rad te izraditi misiju i viziju Lokalnoj samouprave i takoder konkretan Akcijski plan. Plan će poslužiti gradu u unaprijeđenju organizacijskih procesa te spriječiti eventualnu pojavu korupcije.


Druga međunarodna konferencija o management konzalingu

U Kijevu je 7 i 8 rujna 2012 održana druga međunarodna konferencija o management konzaltingu pod naslovom „BUDUĆNOST JE DOŠLA JUČER; PROMJENE U INSTRUMENTARIJU UPRAVLJANJA“

Na konferenciji je kao poseban gost predavač, po pozivu organizatora, sudjelovao direktor CHRONOS Info gosp. Anton Florijan Barišić, CMC, s predavanjem „Promjena paradigme u management konzaltingu; novi izazovi i novi pristupi konzaltingu“.

Konferencija je bila velika prilika za provjeru primjenjljivosti i reviziju pristupa u konzaltingu kao i za traženje odgovora na pitanja kao što su:

•  Što ekonomija očekuje u budućnosti

•  Kako prepoznati trendove iza pojedinačnih činjenica

•  Kako analizirati ponavljajuće manifestacije inovacija u kreiranju razumljivog modela budućnosti

•  Kako postići „rast u“ strategiji

•  Kako nove vizije učiniti atraktivnim

•  Kako prevladati otpore potrebnim promjenama

•  Kako se prilagoditi pozitivnim vizijama inovacija

Konferencija je imala za cilj prepoznati nove trendove, prilike, ohrabriti razvoj u sferi savjetodavnih metodologija, tehnika i produkata, ne samo odgovarajući na trenutne zahtjeve društva nego anticipitrajući ih.


Naš tim u Zakladi NIDA u Poljskoj u sklopu programa Mobilnosti Leonardo Da Vinci

Chronos info, zajedno s partnerima Nidzicka Fundacja Rozwoju (NIDA) iz Poljske sudjelovao je u programu Mobilnosti Leonardo Da Vinci, Agencije za mobilnost i programe EU. Projekt je trajao od 1 do 21.12.2011.

Polaznici projekta „Europska rješenja bliže nama“ iz Hrvatske sudjelovali su u svakodnevnom radu Zaklade NIDA u Poljskoj. Imali su sastanke sa koordinatorima tekućih projekata vezanim uz socijalno poduzetništvo, sudjelovali su na seminarima i sajmovima koji su bili organizirani u okviru projekta Zaklade NIDA i sudjelovali u radu socijalnog poduzeća Garncarska Wioska koja se primarno bavi izradom keramike.

Četiri dana radili su zajedno sa konzultantima i aktivno sudjelovali na pružanju savjetodavnih usluga za korisnike projekta iz socijalne ekonomije u gradovima: Szczytno, Nowe Miasto Lubawskie i Nidzica; sudjelovali su na radionici o načinima i mogućnostima, te kriterijima i procedurama osnivanja socijalnih poduzeća. Polaznici iz Chronosa tri su dana zajedno sa korisnicima projekata iz Zaklade NIDA sudjelovali na seminarima o izradi poslovnog plana, postojećim fondovima za razvoj socijalnog poduzetništva i osnovama otvaranja objekata socijalne ekonomije.

Sudjelovali su i na regionalnom Božićnom sajmu za obrtnike i socijalne poduzetnike, kao i konferenciji o socijalnoj ekonomiji organiziranoj u okviru Božićnog sajma. Na konferenciji su sudjelovali s prezentacijom o neprofitnom sektoru i razvoju socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj.

Tjekom trotjedne obuke polaznici su usavršili svoje vještine, obnovili i nadogradili znanja o socijalnoj ekonomiji i funkcioniranju Europskog socijalnog fonda. Kroz praksu naučili su kako primijeniti principe socijalne ekonomije u radu sa socijalno osjetljivim skupinama. Izravan kontakt s radnicima iz Zaklade za razvoj NIDA otvorio je mnoge mogućnosti, pomogao da se što kvalitetnije pristupi promatranju rada na terenu s nezaposlenim osobama i pokazao kako se socijalnu ekonomiju uspješno primjenjuje u praksi. Sudionici su od domaće organizacije primili certifikat kao potvrdu usvojenog znanja.


Prva antikorupcijska radionica u Križevcima

U srijedu 04.srpnja. 2012. predstavnici lokalne samouprave, javnih ustanova i poduzeća Grada Križevaca sudjelovali su u prvoj radionici u sklopu projekta „Gradovi bez korupcije – gradovi s budučnošću“ koju su za njih priredili i vodili konzultanti iz zagrebačke udruge CEDEX i tvrtke Chronos Info. U okviru programa lokalna uprava će uz podršku i vođenje stručnjaka pripremiti i izraditi strateški plan prevencije korupcije kroz koji:

 • će identificirati područja najosjetljivija na korupciju a koja u isto vrijeme imaju najnegativniji učinak na živote građana, budućnost i razvoj grada i gradske vijećnice, uključujući menadžere svih odjela i svo osoblje. (srpanj - rujan 2012.)
 • će elaborirati strategije i pripremiti akcioni plan realizacije, uključujući vanjske stručnjake kao i ključne dionike, fokusirajući se na poboljšanje učinkovitosti organizacije, promoviranje transparentnosti i odgovornosti, ograničavanje diskrecije u donošenju odluka i motiviranje osoblja (listopad-studeni 2012.)
 • će elaborirati implementiranje akcijskog plana i osigurati monitoring provedbe te evaluaciju postignutih rezultata (prosinac 2012 – lipanj 2013)

Glavni cilj ovog programa, osim liječenja i sprečavanja korupcije je povečanje povjerenje i poštovanje građana i stanovnika Križevaca, tvrtki i ulagača u kapacitet i integritet lokalne uprave i implicitno u budućnost grada Križevaca.

U prvoj fazi sudionici su ispunili nekoliko upitnika o percepciji korupcije te o identifikaciji  aktivnosti i usluga koje su eventualno najosjetljivije na korupciju. Najavljena je i iduća radionica koja će se održati početkom rujna, na kojoj će biti predstavljeni rezultati upitnika, te će se na temelju rezultata razrađivati strategija djelovanja.


Početak antikorupcijskog projekta u Križevcima

U sklopu Programa za Urbano partnerstvo Svjetske banke ekipa Chronos Infa i CEDEXa provodi projekt „Gradovi bez korupcije – gradovi s budućnošću“ od lipnja ove godine sa gradom Križevci. Gradonačelnik Križevaca, g.Hrg je u suradnji sa trenerima oformio vodeću koaliciju sastavljenu od pročelnika Upravnih odjela, predstavnika Gradskog vijeća, Vijeća mladih i gradskih tvrtki koji će u srpnju početi sa radom na prvoj antikorupcijskoj radionici.

Direktni rad s lokalnim vlastima biti će proveden kroz niz interaktivnih radionica u kojima će polaznici steći bolji uvid u mehaniku, dinamiku i procese korupcije, te kako bi im bilo preneseno znanje potrebno za nastavak rada s lokalnom samoupravom.

U radu se koristi participativan i interaktivan pristup (kombinacija teoretskih objašnjenja i iskustveno učenje prilagođeno principima učenja odraslih). Koristeći taj pristup, sigurno radno okruženje, motivaciju i aktivno sudjelovanje svih sudionika osigurat će se i efikasno usvajanje znanja i vještina potrebnih za bavljenje tako osjetljivim područjem kao što je podizanje svijesti o štetnosti korupcije i potrebi i prevencije.

Rezultati projekta „Gradovi bez korupcije – gradovi s budućnošću“ bit će priprema zajednice za prevenciju ili suočavanje sa korupcijom koja iznutra potkopava ekonomiju društva iznutra i narušava temeljne vrijednosti socijalnih odnosa u demokratskom i civilnom društvu. Na taj način se u javnosti mijenja percepcija gradske uprave, povećava se transparentnost njezinog rada te ostvaruje ili vraća povjerenje građana.


Održan Modul izgradnje vještina PAP u Zadru

Nakon što su polaznici Programa za Antikorupcijske Praktičare uspješno završili četiri modula Komponente izgradnje znanja od rujna 2011. do travnja 2012. usljedila je Komponenta izgradnje vještina koja se održala u Zadru od 23. travnja do 2. lipnja 2012.

Ukupno 13 polaznika iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije tokom 9 dana prošlo je kroz intenzivni trening za jačanje kapaciteta kako bi razvili svoje znanje i vještine, kao treneri, konzultanti i facilitaitori, kako bi naučili koristiti alate za strateško planiranje i organizacijski razvoj s ciljem da kroz praktičan rad učinkovito podrže javne čelnike općina i gradova pri liječenju i sprječavanju korupcije.

Polaznike su kroz ovaj praktični pristup liječenju i prevenciji korupcije vodili:

•  Ana Vasilache, izvršna direktorica rumunjske organizacije FPDL koja već godinama uspješno provodi spomenuti projekt u regiji,

•  Olivia Baciu iskusna facilitatorica FPDL-a,

•  Anton Florijan Barišić, direktor konzultantske tvrtke Chronos info – hrvatski partner na projektu koji je uspješno proveo projekt u dva hrvatska grada

•  Ronald Mac Lean Abaroa, bivši gradonačelnik La Paza Bolivija, koji je u tom gradu prvi put proveo promjene na kojima se temelji današnji antikorupcijski pristup

•  Nekadašnji harvardski profesor Robert Klitgaard, začetnik ideje i pristupa

Polaznici su kroz rad u timovima prošli kroz čitav proces rada sa lokalnim samoupravama i tako da je regija Jugoistočne Europe sada bogatija za 13 novih antikorupcijskoh praktičara koji će nastaviti širiti znanje u svojim zemljama.

Na kraju radionice održana je regionalna konferencija na kojoj su se novim praktičarima i mentorima priključili i načelnici gradova koji su u sklopu Programa za urbano partnerstvo Svjetske banke Austrija odabrani za primanje potpore i rad sa antikorupcijski mpraktičarima koji će u praksi provesti projekt, a to su Križevci (Hrvatska), Zenica (BiH) i Kucove (Albanija).

Chronos info sudjeluje u SMEPASS projektu

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Delegacija Europske unije u Zagrebu provode projekt "SMEPASS" - “Promocija i pružanje savjetodavnih usluga malom i srednjem poduzetništvu” (Program EU IPA IIIC 2007-2009) - Projekt vrijedan nešto više od 2.780.000 € za povećanje konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva.

SMEPASS projekt je orijentiran na promociju i pružanje specijaliziranih konzultantskih usluga malom i srednjem poduzetništvu s naglaskom na slabije razvijena područja. Cilj projekta je povećati konkurentnost hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva pružanjem visokokvalitetne podrške poslovnog savjetovanja. Glavni fokus SMEPASS-a bit će pružanje savjetodavnih usluga s područja marketinga, razvoja proizvoda i poboljšanja kvalitete u cilju povećanja konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva.

Stručni konzultanti, među kojima je i Chronos Info, pažljivo su odabrani upravo zbog svog iskustva u radu u određenoj gospodarskoj grani te na zahtjevnim slučajevima, blisko će surađivati sa svakom tvrtkom. Chronos Info tim odabran je za rad sa tri male tvrtke iz Krapinsko-zagorske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije.


Radionica za podizanje svijesti o korupciji u lokalnim samoupravama

Institut Svjetske banke (WBI) i Partners Foundation for Local Development (FPDL), organizirali su radionicu „ Gradovi bez korupcije – gradovi s budućnošću” namijenjenu donositeljima odluka u općinama, gradonačelnicima, zamjenicima gradonačelnika i ostalim službenicima lokalne samouprave u ponedjeljak, 5. ožujak, 2012, u prostorijama Svjetske banke Zagreb.

Prisutni su imali priliku upoznati se sa začetnikom i promotorom inovativnog i praktičnog pristupa liječenju i prevenciji korupcije u lokalnim samoupravama Ronaldom Mac Lean Abarom, bivšim gradonačelnikom La Paza, Bolivija i predsjednicom FPDL-a Anom Vasilache koja uspješno adaptira i primjenjuje ovaj pristup u zemljama Centralne i Jugoistočne Europe.

Anton Florijan Barišić predstavio je antikorupcijski pristup koji je sa timom Chronos Infa po prvi puta primjenjen u Hrvatskoj i to u gradovima Zabok i Vrbovec.

Radionica je organizirana u okviru Programa za urbano partnerstvo Svjetske banke Austrija, koja za cilj ima jačanje kapaciteta lokalnih samouprava Jugoistočne Europe, te poziva lokalne samouprave da se prijave na natječaj nakon kojeg će se jednu odabranu opremiti sa praktičnim alatima za donošenje odluka kako bi učinkovito upravljali urbanim razvojem za inkluzivan i održiv rast.


Drugi modul regionalnog antikorupcijskog projekta

U skolpu drugog modula komponente izgradnje znanja PAP (Program for Anticorruption Practitioners) osam radnih skupina polaznika iz BiH, Srbije i Hrvatske obradilo je publikacije: „Understanding Organizations“ autora Charlesa Handyja i „Organizational development: Principles,processes, perfomance“ autora Garyja N. McLeana.Tokom veljače 2012. predali su eseje u kojima analiziraju postojeće organizacijske strukture i probleme organizacijske kulture svojih organizacija, s ciljem pronalaženja najboljih rješenja za postizanje željenih promjena u budućnosti.


Završen prvi modul regionalnog antikorupcijskog projekta

Prvi modul komponente izgradnje znanja PAPa (Program for Anticorruption Practitioners) uspješno je završen tokom studenog. Deset radnih skupina polaznika programa iz BiH, Srbije i Hrvatske u skolpu Modula br.1 obradilo je publikacije: „Korumpirani gradovi“ autora Roberta Klitgaarda, Ronalda MacLean Abaroe i Lindsey Parrisa i „Obnovite zdravlje vaše organizacije vol 1.“ autora Freda Fishera, Ane Vasilache i Nicole Rate te multimedialni interaktivni alat za učenje Svjetske banke „Preventing corruption by reinventing Local Government“ i predali prve eseje na temelju kojih će kasnije najbolji biti odabrani za komponentu izgradnje vještina.


Chronos Info za EBRD

Anton Florijan Barišić svoje konzultantske usluge podijelio je sa sudionicima konferencije"Poslovanje u Albaniji" na Management Development Academy u organizaciji Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) kao gost govornik u Tirani od 14-20 studenog. Predstavio je sudionicima međunarodne standarde poslovnog savjetovanja i regionalne trendove na tržištu, te je podjelio iskustva s prefesionalnim udrugama u diskusiji o prednostima operativnog pristupa nacionalnim strukovnim udrugama

Mobilnost Leonardo DaVinci

Chronos info, zajedno s partnerima Nidzicka Fundacja Rozwoju (NIDA) iz Poljske sudjeluje u programu Mobinosti Leonardo DaVinci, Agencije za mobilnost i programe EU.

Projekt će zadovoljiti potrebe sudionika u smislu upoznavanja s pravilima, procedurama i svrhom primjene pristupa socijalne ekonomije. Mobilnosti će se održati u Poljskoj, u gradu u Nidzica pri organizaciji NIDA od 1. do 22. prosinca 2011. Glavni ciljevi su:

- Upoznavanje procesa, strukture Europskog socijalnog fonda,

- Upoznavanje strukture, procesa funkcioniranja centara potpore socijalne ekonomije

- Upoznavanje strukture treninga za osjetljive skupine iz ruralnih područja o socijalnoj ekonomiji

- Glavne metodologije rada s ranjivim skupinama posebno u ruralnim područjima i područjima koja zaostaju

Očekivani ishodi:

- Prikupiti potrebna znanja, vještine i sposobnosti koje će služiti potrebama interesnih skupina

- Polaznici upozbnati sa propisima Europske unije i preporukama koje se bave pitanjima društvene ekonomije

- Polaznici upoznati sa mogućnostima rada u okviru Europskog socijalnog fonda


Harmonizacija CEFTA portala

Chronos info konzultanti odgovorni su za usklađivanje portala Srednje Europske udruge slobodne trgovine (CEFTA portal www.ceftatradeportal.com ).Cilj ove akcije je uskladiti postojeće i nove tekstove i učiniti CEFTA portal bližim korisnicima, jednostavnijim i pristupačnijim za korištenje. Stvorili smo smjernice za navedena pravila CEFTAe kako bi CEFTA stranke: Albanija, BiH, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Crna Gora i Srbija što lakše ispunile tražene obrasce i napravile usklađivanje dokumenata jednostavnijim za sve. Konačni cilj ove akcije je da svaka zemlja članica ispuni iste obrasce s istim stavkama i uzorcima u cilju da se dobije puna usklađenost tekstova


Konzultacije za ICIP

Anton Florijan Barišić pružio je konzultantske usluge za tvrtku SINTEF u sklopu projekta „Poboljšana konkurentnost i inovacije malog i srednjeg poduzetništva“ (ICIP) u Beogradu, Srbija. Za ICIP je radio na razvijanju i implementiranju učinkovitog modela akreditacije pružatelja poslovne podrške i konzultanata primjereno srpskom kontekstu a bazirano na međunarodnim (posebno EU) praksama.

U sklopu projekta razvijen je model akreditacije spreman za upotrebu, pripremljen je program za jačanje kapaciteta ključnog osoblja uključenog u djelovanje udruge, pružena pomoć pri odabiru procjenitelja, mentora i trenera pogodnih za sudjelovanje u aktivnostima jačanja kapaciteta, isporuka pilot-programa izgradnje kapaciteta skupini procjenitelja i mentora te skupini trenera i priprema priručnika za trening za trenere, procjenitelje i mentore koji se može koristiti tijekom ostatka ICIPa i naknadno


Počeo program za antikorupcijske praktičare

Krajem rujna 2011 završen je odabir polaznika Programa za antikorupcijske praktičare (PAP) u organizaciji FPDLa i Chronos Infa. Tom prilikom odabrano je 12 organizacija sa područja Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske koje će sudjelovati u Programu. Sudionici, koji rade u timovima po dvoje iz svake organizacije, već su započeli sa radom na Modulu br.1 Komponente izgradnje znanja. Prvi edukativni modul sastoji se od pisanja eseja na temelju proučene literature: „Korumpirani gradovi - praktičan vodič za suzbijanje i prevenciju korupcije“ autora Ronalda MacLean Abaroe, Roberta Klitgaarda i Lindsey Parrisa, dva priručnika „Obnovite zdravlje Vaše organizacije“ - knjiga prva – „Koncepti i strategije“ i knjiga druga – „Instrumenti za proces facilitacije“ autora Ane Vasilache, Nicole Rate i Freda Fishera, te brošure „Zdrave organizacije – liječenje i prevencija korupcije u lokalnoj samoupravi“ autora Ane Vasilache i Nicole Rate.


Chronos info u Poljoprivrednoj komori

Treneri Chronos Infa Ivana Pukšec i Anton Florijan Barišić, za polaznike Hrvatske poljoprivredne komore organizirali su i održali seminar pod nazivom „Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za IPARD“. Tokom proteklog tjedna, od 26.9 - 30.10. polaznici HRPK upoznali su se sa pripremom projektnog ciklusa na praktičnom primjeru, upoznali se sa različitim mjerama IPARD programa te sa koristima i prednostima programa za njihove članove.


Direktor CHRONOS Info dobitnik nagrade PRIMUS

U zagrebačkom hotelu Westin, je 24. svibnja 2011,u organizaciji Hrvatske udruge poslovnih savjetnika i časopisa Poslovni savjetnik, u okviru manifestacije 3. Dani poslovne edukacije održana svečana dodjela nagrade Primus - priznanja najboljim poslovnim savjetnicima u Hrvatskoj. Direktor CHRONOS Info, g Anton Florijan Barišić, dobitnik je nagrade PRIMUS za poseban doprinos razvoju poslovnog savjetovanja u Republici Hrvatskoj.

U sklopu dodjele nagrade, organiziran je i okrugli stolu o poslovnom savjetovanju s temom „Utjecaj krize na poslovno savjetovanje u Hrvatskoj“ Više na http://www.poslovni-savjetnik.com/aktualno/dpe-live-odabrani-najbolji-poslovni-savjetnici-u-hrvatskoj-za-2010-godinu

U Osijeku je 13. travanja 2011. u hotelu Osijek održano predstavljanje rezultata istraživanja u okviru projekta Udruge Općina u Republici Hrvatskoj 'Smanjenje percepcije korupcije u lokalnoj samoupravi - SPEKULAS' Teodora Antića i Ivice Malatetinića. Na skupu je nastupio i Anton Florijan Barišić, direktor tvrke Chronos Info koji je predstavio pilot projekt ''Prevencija i liječenje korupcije u jedinicama lokalne i regionalne samouprave - CORPELO G'' koji je tvrtka Chronos Info provela u gradovima Vrbovec i Zabok


Održan okrugli stol „Gradovi bez korupcije - Gradovi s budućnošću, prevencija korupcije u lokalnim samoupravama“

U Novinarskom domu u Zagrebu 23.03. 2011 održan je okrugli stol „Gradovi bez korupcije - Gradovi s budućnošću, prevencija korupcije u lokalnim samoupravama“ u organizaciji Akademije lokalne demokracije i konzultantske tvrtke Chronos Info. Okrugli stol je organiziran povodom završetka antikorupcijskog projekta u gradovima Zabok i Vrbovec koji je trajao od ožujka do prosinca 2010. te promocije brošure „Zdrave organizacije – liječenje i prevencija korupcije u lokalnim samouporavama“ u kojima je opisano iskustvo hrvatskih gradova.

„Malo se toga može učiniti samim nastojanjem da se suzbije zlo; naša najveća nada je u tome da se razvije dobro“ citat je kojim je prof.Josip Kregar otvorio okrugli stol prezentacijom o korupciji u lokalnoj samoupravi ističući time važnost edukacije, prevencije i suradnje građana sa lokalnim samoupravama te pohvalio napore koji se čine na tom planu.

Nakon kratke diskusije voditelj projekta g.Anton Florijan Barišić ,ispred Chronos info, predstavio je pobliže projekt, procese koji su se provodili, način rada i alate te naglasio važnost participativnog pristupa radu, naime, zaposlenici lokalnih samouprava tokom radionica sami su definirali aktivnosti osjetljive na korupciju unutar lokalnih samouprava te pod vodstvom konzultanata Chronos info sami elaborirali i rješenja. Neki od ciljeva na kojima će predane lokalne uprave nastaviti raditi su primjenjivanje metode strateškog planiranja u razvoju prevencije korupcije, poboljšanje upravljanja prihodima te razvoj učinkovitog sustava upravljanja ljudskim resursima. Kao rezultat rada u oba grada donešene su Strategije prevencije korupcije koje su trenutno u postupku usvajanja od strane Gradskih vijeća kao službeni i obvezujući dokumenti.

Gradonačelnici gradova Zabok i Vrbovec, g Ivan Hanžek i g. Vladimir Bregović iskazali su zadovoljstvo zbog sudjelovanja na projektu te se obvezali na provedbe ciljeva navedenih u Strategijama. Objasnili su da im postojanje Strategije uvelike olakšava posao jer im daje smjernice i ciljeve prema kojima se njihovi gradovi trebaju razvijati. G. Bregović na kraju se našalio riječima: „Implementacija strateškog plana pomoći će mi u boljem razumijevanju birača te građana i pomoći da mi da dobijem i na sljedećim izborima.“

Na okruglom stolu su također nazočilii načelnici općina, predstavnici nevladinog sektora, te državne vlasti, među kojima i gđa. Nataša Đurović iz USKOK-a, koja je kao predstavnica represivnog pristupa borbi protiv korupcije pozdravila inicijativu i preventivni način borbe te naglasila da se na korupciju moramo obrušiti iz svih segmenata društva.


POZIV NA OKRUGLI STOL O PREVENCIJI KORUPCIJE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Pozivamo Vas da sudjelujete na okruglom stolu o prevenciji i liječenju korupcije u lokalnoj samoupravi povodom završetka projekta „Gradovi bez korupcije – Gradovi s budućnošću; Zabok i Vrbovec pilot gradovi“ koji će se održati u srijedu, 23. ožujka 2011. u prostorima Novinarskog doma u Perkovčevoj 2. u Zagrebu, s početkom u 10 sati.

„Gradovi bez korupcije – Gradovi s budućnošću“ je projekt koji je imao za cilj konkretno djelovanje u lokalnim (regionalnim) samoupravama i zajednicama u kontekstu traženja praktičnih i primjenjivih rješenja za prevenciju korupcije primjenom metode participativnog strateškog planiranja, organizacijskog razvoja i izgradnje organizacijske kulture lokalnih samouprava otvorenih na promjene. Pilot projekt realiziran je u gradovima Vrbovec i Zabok i njihova iskustva bit će predstavljena na ovom okruglom stolu.

Na okruglom stolu također će se promovirati i hrvatsko izdanje brošure „Zdrave organizacije – liječenje i prevencija u lokalnoj samoupravi“ namjenjenoj gradonačelnicima i svim zaposlenicima lokalnih samouprava koji žele spriječiti pojavu korupcije u svom radnom okruženju.

Osim predstavnika organizatora Akademije lokalne demokracije i Chronos Info, na događanju će govoriti i prof. Josip Kregar, dr.sc Damir Grubiša, a gradonačelnici Zaboka i Vrbovca g. Hanžek i g. Bregović predstavit će rezultate projekta provedenog u njihovim gradovima

Pokrenut regionalni antikorupcijski portal za zemlje Srednje i Istočne Europe

Chronos Info je sa partnerima iz organizacije Centar za izvrsnost u razvoju (CIR) pokrenuo regionalni antikorupcijski portal za zemlje Srednje i Istočne Europe. Cilj portala je okupiti kolege, antikorupcijske praktičare iz regije koji također rade na liječenju i prevenciji korupcije radi lakše razmjene iskustva i znanja. Trenutno je sadržaj portala dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku. Klikom na poveznicu saznajte više http://www.anticorruption-see.org/


Chronos Info na predstavljanju projekta „Gradovi bez korupcije – Gradovi s budućnošću“ na regionalnoj konferenciji u Budimpešti

U Budimpešti je od 28. do 30. siječnja 2011. održana regionalna konferencija „Borba protiv korupcije – Grad po Grad“ koju je organizirala rumunjska organizacija FPDL u sklopu programa „Radeći zajedno“ Instituta Otvorenog društva kako bi se razmjenile informacije i učilo iz iskustva Programa antikorupcijskih praktičara 2009-2010.

Predstavljeni su rezultati suradnje antikorupcijskih praktičara i lokalnih samouprava i to iz Rumunjske, Hrvatske, Gruzije i Poljske.

Hrvatsku je predstavljao tim Chronos Infa zajedno sa gradonačelnicima pilot gradova u ovom projektu, Zaboka i Vrbovca. Ciljevi provedenog projekta u hrvatskim gradovima bili su identificirati aktivnosti lokalne uprave najosjetljivije na korupciju i implementirati strateški plan pristupa prevenciji korupciji a tijekom devet mjeseci trajanja projekta ti su ciljevi i dostignuti. Konzultanti Chronos Infa prezentirali su korištenu metodologiju i procese rada iz pet provedenih radionica a gradonačelnici g.Hanžek i g.Bregović predstavili su ukratko svoje gradove, obrazložili razloge ulaska u projekt te iskazali zadovoljstvo postignutim rezultatima i obvezali se na provedbu akcija definiranih u akcijskom planu Strategije prevencije korupcije.

Hrvatski tim najavio je i planove za budućnost u vidu daljnje multiplikacije metodologije i pristupa ovog antikorupcijskog projekta širem krugu korisnika, promocije putem okruglih stolova, osnivanjem mreže antikorupcijskih praktičara te pokretanjem antikorupcijskog web portala.

Na konferenciji su također sudjelovali predstavnici organizacija i lokalnih uprava Albanije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Italije, Kenije, Litve i SAD-a.

Strategija prevencije korupcije za Zabok i Vrbovec

Nakon odrađenih antikorupcijskih radionica, koje su počele u travnju a trajale do studenog 2010., obradili smo sve rezultate i u siječnju 2011. te donjeli finalni dokument „Strategija prevencije korupcije“ za gradove Vrbovec i Zabok u kojem su razrađeni radni ciljevi i detaljne aktivnosti te akcijski plan po kojem će polaznici unaprijediti procese unutar svojih Gradskih uprava. Dokument je nakon konzultacija sa polaznicima predstavljen i gradonačelnicima g. Bregoviću i g. Hanžeku koji su ga s oduševljenjem prihvatili.

Dokumenti strategije biti će predstavljeni 29.01. 2011. u Budimpešti na regionalnoj antikorupcijskoj konferenciji “Radeći zajedno – Suzbijanje korupcije Grad po Grad” koju organiziraju Rumunjska nevladina organizacija FPDL i LGI (Local Government Initiative of the Open Society Institute).

Sudjelujući u projektu gradovi Vrbovec i Zabok postali su pilot gradovi i inkubatori znanja i inovativnog pristupa prevenciji i sprečavanju korupcije.


Posljednje antikorupcijske radionice u Zaboku i Vrbovcu

Održane su posljednje antikorupcijske radionice u sklopu projekta „Gradovi bez korupcije – gradovi s budučnošću“ 3. i 4. studenog 2010. u Vrbovcu i Zaboku.

Sudionici u Vrbovcu su tokom radionice definirali viziju i misiju grada, dok su u oba grada problemi prethodno definirani u Stablu problema pretvoreni u ciljeve, razrađeni u aktivnosti i uklopljeni u konkretan akcijski plan. Kako bi predvidjeli okolnosti koje im mogu pomoći ili odmoći u realizaciji plana sudionici su ispunili upitnik i definirali podupiruće sile i ograničavajuće sile. Dogovoren je još jedan radni sastanak kako bi sudionici odobrili sve prikupljene i obrađene rezultate i potvrdili dokument koji će se prezentirati na Okruglom stolu u prosincu. razrađeni i uklopljeni u konkretan akcijski plan.

Kako bi predvidjeli okolnosti koje im mogu pomoći ili odmoći u realizaciji plana sudionici su ispunili upitnik i definirali podupiruće sile i ograničavajuće sile.

Dogovoren je još jedan radni sastanak u oba grada na kojem će sudionici odobriti sve prikupljene i obrađene rezultate i potvrditi dokument koji će se prezentirati na Okruglom stolu u prosincu.

Održan seminar „EU programi – kako pripremiti i prijaviti projekt“,

U nastojanju da se pomogne jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u sudjelovanju u programima Europske unije Akademija lokalne demokracije (ALD) i konzultantska tvrtka Chronos Info razvili su program treninga iz financiranja putem EU programa namijenjenih Hrvatskoj, u obliku jednodnevnih i višednevnih seminara i radionica.

U skladu s tim, u Zagrebu je 26. Listopada 2010. održan prvi u nizu seminara s tematikom financiranja projekata od strane EU, te načinima pripreme projekata i upravljanja projektnim ciklusom. Seminaru je nazočilo 65 predstavnika jedinica lokalne samouprave koji su seminar ocijenili vrlo korisnim i izrazili želju za daljom edukacijom u tom području.

Cilj seminara je naučiti polaznike kako procijeniti svoje mogućnosti i znanja te komparativne prednosti u odnosu na zahtjeve pripreme projekata ove vrste, razviti tehnike i vještine prikupljanja i pripreme podataka nužne za uspješnu pripremu prijedloga projekata, upoznati se s metodologijom izrade budžeta projekta kao i identifikacijom potencijalnih rezultata te opis rezultata i mogućnosti njihove multiplikacije i tržišne komercijalizacije.

Seminar je fokusiran na unaprjeđivanje vještina potencijalnih aplikanata vezanih za razumijevanje poziva za podnošenje prijedloga, metodologiju traženja i izbora adekvatnih partnera u projektu, te savladavanje metodologije pisanja projekta. U tom smislu seminar predstavlja uvod u niz radionica na kojima će se polaznici pripremati za samostalan rad na pripremi, prijavi i vođenju projekata


Napredak antikorupcijskog projekta u Zaboku i Vrbovcu

Tim stručnjaka Chronos Infa započeo je početkom travnja 2010. u g radovima Vrbovcu i Zaboku sa serijom antikorupcijskih radionica u sklopu projekta „Identificiranje osjetljivosti organizacije na korupciju te izrada i provođenje strateškog plana prevencije korupcije u lokalnoj samoupravi uporabom metode participativnog pristupa“.

Od travnja do listopada proveli smo 4 interaktivne radionice u svakom od gradova za javne službenike i dužnosnike u tijelima lokalne samouprave, za 15 sudionika u svakom gradu.

Tokom prve radionice sudionici su pripremili i izradili strateški plan prevencije korupcije kroz koji:

 • će identificirati područja najosjetljivija na korupciju a koja u isto vrijeme imaju najnegativniji učinak na živote građana, budućnost i razvoj grada i gradske vijećnice, uključujući menadžere svih odjela i svo osoblje. (ožujak-srpanj 2010.)
 • će elaborirati strategije i pripremiti akcijski plan realizacije, uključujući vanjske stručnjake kao i ključne dionike, fokusirajući se na poboljšanje učinkovitosti organizacije, promoviranje transparentnosti i odgovornosti, ograničavanje diskrecije u donošenju odluka i motiviranje osoblja (kolovoz-listopad 2010.)
 • će elaborirati implementiranje akcijskog plana i osigurati monitoring provedbe te evaluaciju postignutih rezultata (listopad-prosinac 2010.)

U prvoj fazi sudionici su ispunili nekoliko upitnika o percepciji korupcije te o identifikaciji  aktivnosti i usluga koje su eventualno najosjetljivije na korupciju. Na temelju ovih rezultata sudionici su se na drugoj radionici kroz plenarnu diskusiju odlučili za 3 identificirane aktivnosti kojima će se dalje baviti i napraviti dubinsku dijagnozu procesa pojedine aktivnosti. Polaznici su podjeljeni u tri grupe za svaku aktivnost i tako su nastavili raditi na idućim radionicama.

Na trećoj radionici sudionici su svaku od ovih aktivnosti detaljno sagledali, analizirali te rasčlanili procese i definirali ključne trenutke pogodne za koruptivno djelovanje koji se događaju unutar svake od navedenih aktivnosti, uz pomoć upitnika „Ključna područja intervencije – popis aktivnosti“ i „ Prikupljanje podataka i definiranje problema“.

Izradili su dijagram za analizu izvora uzroka i posljedica (Stablo problema) za sve tri djelatnosti označene kao potencijalno osjetljive na korupciju. Nakon kreiranja dijagrama stabla problema, rezultate smo plenarno raspravili i revidirali nacrte dijagrama te smo pronašli najbolji radni opis problema i njihovih uzroka.

Sljedeća faza u razvoju strategije bila je pretvoriti utvrđene probleme u ciljeve, specifične ciljeve, željene rezultate aktivnosti koje će se izvoditi.

Na kraju, sudionici su pojedinačno ispunili dva upitnika koja se odnose na P ovećanje transparentnosti rada lokalne samouprave i Poboljšanje imidža lokalne samouprave koji će im pomoći da definiraju mogućnosti i prostor za poboljšanje organizacijske kulture i uvesti novi pristup u osiguravanju korupcije preventivnim akcijama.

Tokom studenog zabočani i vrbovčani će sa našom ekipom odraditi još jednu, završnu radionicu na kojoj će se finalizirati sav dosadašnji trud i rad te izraditi konkretan Akcijski plan poslužiti ovim gradovima u unaprijeđenju organizacijskih procesa te spriječiti eventualnu pojavu korupcije.


Dodjeljena PRIMUS nagrada za najbolje projekte hrvatskih poslovnih savjetnika u 2009

Svečana dodjela nagrade Primus održana je u zagrebačkom hotelu Westin 27.svibnja 2010. u organizaciji časopisa Poslovni savjetnik i Udruge poslovnih savjetnika s ciljem promoviranja izvrsnosti u poslovnom savjetovanju.
Nagrada PRIMUS dodjeljena se za najbolje konzultantske projekte od strane poslovnih savjetnika, tj. fizičke osobe koje su vodile projekt u 2009-oj godini, te koje su ujedno i članovi hrvatskih stručnih i profesionalnih udruga iz područja njihovog djelovanja.
PRIMUS nagrada dodjeljena je u 5 regularnih kategorija i 1 posebna nagrada.
Nagrađeni u kategorijama su:
- Tajana Barančić u kategoriji Management i savjetovanje
- Mladen Jančić u kategoriji Ljudski potencijali, edukacija i trening
- Zrinko Ergotić u kategoriji Strateško planiranje i organizacijski razvoj
- Zdravko Krakar primio je Nagradu za poseban doprinos poslovnom savjetovanju u RH

Povjerenstvo PRIMUS-a čine:
mr. sc. Anton Florijan Barišić, CMC, MCSE, EEA
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Ivana Bandović Ožegović, dipl. soc. radnica
Igor Milinović, dipl. oec.


Konferencija o profesionalnoj certifikaciji

U Bariju, Italija, 6. svibnja 2010. održana je međunarodna konferencija o profesionalnoj certifikaciji pokušavajući odgovoriti na pitanje je li certifikacija prilika ili potreba. Organizatori konferencije bili su Sveučilište u Bariju u suradnji sa Talijanskom udrugom management konzultanata, Međunarodnim vijećem konzultantskih udruga i Međunarodnim institutom za projektni management. Na konferenciji je u svojstvu govornika i sudionika okruglog stola o vrijednosti certifikacije za javni i privatni sektor, sudjelovao i gosp Anton Florijan Barišić, CMC, direktor CHRONOS Info i predsjednik Hrvatske udruge poslovnih savjetnika.

Konferencija se bavila temama kao što su

•  Vrijednost CMC certifikata za profesiju i pojedince kao i percepcija i vrijednost certifikata za klijente i ekonomiju u cjelini

•  Projektni management kao strateška kompetencija

•  Percepcija i vrijednost certifkacije za javni sektor

•  Profesionalne kompetencije u kontekstu standarda ISO i CEN


TRENING O KONZALTINGU U PROMICANJU IZVOZA


U Podgorici, Crna Gora, u prostorima Direkcije za razvoj malih i srednjih poduzeća Crne Gore 13. travnja 2010, održan je jednodnevni trening za savjetovanje u promicanje izvoza. Trening je dio regionalnog programa obrazovanja u okviru projekta Konzultantske mreže Jugoistočne europe koji financira njemačka Agencija za tehničku suradnju (GTZ). Trining je organizirala i konstruirala konzultantska tvrtka CHRONOS Info, a vodio ga je g. Anton Florijan Barišić, CMC, certificirani savjetnik za menadžment.

Teme koje su prikazane su od velike važnosti za promociju izvoza, pravila savjetovanja, vrste savjetovanja, osnove za izvoz menadžmenta i ključne faktore uspjeha, uloge savjetnika u upravljanju izvoza, praktične modeli, itd.
Glavni cilj edukacije bio je stvaranje i promicanje znanja i vještina za izvozne aktivnosti koje kao konačni cilj imaju poticanje izvoza i potporu malog i srednjeg poduzetništva, kao i jačanje kapaciteta lokalnih savjetnika orijentirana na izvoz, članovi SEE Consultancy mrežu.


REGIONALNA KONFERENCIJA O MANAGEMENT KONZALTINGU

04. i 05. ožujka 2010 godine Hrvatska udruga poslovnih savjetnika i Konzultantske mreže Jugoistočne europe organizirali su u hotelu „The Regent Esplanade“u Zagrebu regionalnu konferenciju o konzaltingu u promociji izvoza pod nazivom „Izvozni marketing i promocija – trendovi i izazovi izvoznog savjetovanja u jugoistočnoj Europi“

Konferencija je održana kao završni događaj u realizaciji projekta „Izgradnja regionalne ponude savjetodavnih usluga i tržišta za poduzeća orijentirana prema izvozu“ unutar otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Europu (ORF) – Fonda za vanjsku trgovinu, kojega u ime vlade SR Njemačke u šest zemalja jugoistočne Europe provodi Njemačko društvo za tehničku suradnju (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit-GTZ).

Partneri u Hrvatskoj su Udruga poslovnih savjetnika ( www.ups-amc.org ) i Agencija za promicanje izvoza i ulaganja ( www.apiu.hr ).

Cilj projekta je izgradnjom regionalne mreže izvozno-orijentiranih poslovnih savjetnika povećati izvozne sposobnosti malih i srednjih poduzeća u regiji jugoistočne Europe, a namjere ove konferencije su bile pokazati koliko se daleko u tome uspjelo te što je potrebno učiniti da bi se postigli ciljevi izvoznih strategija.

Ova konferencija je od posebno velike profesionalne važnosti kao regionalni savjetodavni forum o promociji izvoza, prepoznatljiva i kao mjesto okupljanja znanstvenika i stručnjaka praktičara iz država regije jugoistočne Europe. Na konferenciji je sudjelovalo više od 100 sudionika iz zemalja regije što joj je dalo kontekst regionalnog okupljanja profesionalaca iz konzultantske struke iz područja razvoja, pripreme i promocije izvoza.

Teme konferencije su:

 • Tržište konzultantskih usluga u regiji – ključni izazovi i mogućnosti sa radionicom o budućem razvoju SEE mreže konzultanata
 • EU fondovi i mogućnosti za konzultante sa radionicom kako postati EU konzultant – rizici, izazovi, koristi
 • Regionalna suradnja i konkurentnost sa radionicom na temu novi poslovni modeli – strategije i alati za uspjeh

Na konferenciji su u svojstvu govornika, voditelja radionica i moderatora sudjelovali i predstavnici CHRONOS Info

Više o tome na www.see-consultancy.net


Radionica za izradu projekata u okviru programa CIP – Eko-inovacije

Povodom objave poziva za prijavu projektnih prijedloga u okviru programa Zajednice CIP Eko-inovacije, u Hrvatskoj gospodarskoj komori u organizaciji Europske poduzetničke mreže Hrvatske HGK 20. i 21. travnja održan je info dan i radionica na kojima su sudjelovali predstavnici 105 tvrtki.

Projektnu radionicu održao je gosp Anton Florijan Barišić iz tvrtke CHRONOS Info specijalizirane za pružanje konzultantskih usluga i edukacije za IPA fondove i programe zajednice (Community Programmes).

Program CIP Eko-inovacije namijenjen je malim i srednjim tvrtkama te pruža značajne mogućnosti sufinanciranja projekata iz područja inovativnog i ekološkog recikliranja, graditeljstva i zgradarstva, sektora hrane i pića te zelenog poslovanja.

Za razdoblje od 2008. do 2013. godine predviđeno je 200 milijuna eura za inovativne projekte u području ekologije, a ove je godine osigurano je 35 milijuna eura za financiranje oko 45-50 projekata koji budu ocijenjeni kao uspješni. Edukacijom te sudjelovanjem u ovom programu hrvatskim se tvrtkama pruža mogućnost povećanja vlastite konkurentnosti te reagiranja na zahtjeve tržišta.

Natječaj za prijavu projektnih prijedloga te povlačenje sredstava iz ovog programa otvoren 13. travnja, a traje do 9. rujna. Početak implementacije prvih projekata je u travnju 2011. godine, a sufinancira se 50 posto ukupnih troškova. Maksimalno je trajanje ugovora tri godine.

U interaktivnoj radionici za izradu projektnih prijedloga sudionici su korak po korak dobili važne informacije o tome kako se prijaviti na poziv 2010., kako pronaći najbolje partnere, kako identificirati projektne ideje te uspješno proći proces planiranja i pisanja prijedloga projekta, savladati moguće teškoće pri upravljanju projektom itd. s predstavnikom Izvršne agencije za konkurentnost i inovacije (EACI).


Početkom travnja Gradovi Vrbovec i Zabok će započeti sa serijom antikorupcijskih radionica pod vodstvom trenera iz konzultantske tvrtke Chronos Info. Projekt pod nazivom „Identificiranje osjetljivosti organizacije na korupciju te izrada i provođenje strateškog plana prevencije korupcije u lokalnoj samoupravi uporabom metode participativnog pristupa“ financira LGI-a (Local Government and Public Service Reform Initiative). Sudjelujući u projektu gradovi Vrbovec i Zabok postaju pilot gradovi i svojevrsni inkubatori znanja i inovativnog pristupa prevenciji i sprečavanju korupcije.

Direktni rad s lokalnim vlastima biti će proveden kroz niz interaktivnih radionica u kojima će uz gradonačelnika, sudjelovati i odgovorni javni službenici i dužnosnici u tijelima lokalne vlasti kako bi im se pružio bolji uvid u mehaniku, dinamiku i procese korupcije, te kako bi im bilo preneseno znanje potrebno za nastavak rada s lokalnom samoupravom. Sve treninge i radionice vodit će stručnjaci iskusni u radu s lokalnim vlastima.

U radu se koristi participativan i interaktivan pristup (kombinacija teoretskih objašnjenja i iskustveno učenje prilagođeno principima učenja odraslih). Koristeći taj pristup, sigurno radno okruženje, motivaciju i aktivno sudjelovanje svih sudionika osigurat će se i efikasno usvajanje znanja i vještina potrebnih za bavljenje tako osjetljivim područjem kao što je podizanje svijesti o štetnosti korupcije i potrebi i prevencije.

Provedbom projektnih aktivnosti i realizacijom projekta, a koji je u skladu sa Nacionalnim antikorupcijskim programom Vlade Republike Hrvatske, namjeravamo doprinijeti smanjenju i konačnom ukidanju opasne korupcijske prakse u Hrvatskoj. Rezultati pilot projekta bit će priprema zajednice za prevenciju ili suočavanje sa korupcijom koja iznutra potkopava ekonomiju društva iznutra i narušava temeljne vrijednosti socijalnih odnosa u demokratskom i civilnom društvu. Na taj način se u javnosti mijenja percepcija gradske uprave, povećava se transparentnost njezinog rada te ostvaruje ili vraća povjerenje građana.

http://www.facebook.com/photo_search.php?oid=172894606506&view=user#!/group.php?v=photos&gid=172894606506


Donosimo Vam članak Antona Florijana Barišića o poslovnim savjetnicima objavljen u LIDER magazinu 15.03.2010:

Najveća je prednost poslovnih savjetnika što dolaze izvana i mogu objektivno i neovisno ocijeniti tvrtku i okruženje u kojem posluje te lakše pronaći najprikladnije pristupe, metode i rješenja za probleme. No odabrati dobrog poslovnog savjetnika nije nimalo jednostavan zadatak.

Saznajte više klikom na link: http://www.liderpress.hr/Default.aspx?sid=97453

PRIMUS – Nagrada za najbolje projekte hrvatskih poslovnih savjetnika u 2009. s ciljem promoviranja izvrsnosti u poslovnom savjetovanju

Nagrada PRIMUS dodjeljuje se za najuspješnije poslovne projekte profesionalnim poslovnim savjetnicima (fizičkim osobama) koji su vodili projekt, te koji su ujedno i članovi hrvatskih stručnih i profesionalnih udruga iz područja njihovog djelovanja. PRIMUS nagrada će se dodjeljivati u 5 regularnih kategorija i 1 posebna nagrada.

Nagrađene kategorije su:

 • Management i savjetovanje
 • Ljudski potencijali, edukacija i trening
 • Informacijske tehnologije
 • Strateško planiranje i organizacijski razvoj
 • Marketing
 • Nagrada za poseban doprinos poslovnom savjetovanju u RH

Povjerenstvo PRIMUS-a čine:

 • mr. sc. Anton Florijan Barišić, CMC, MCSE, EEA
 • mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
 • Ivana Bandović Ožegović, dipl. soc. radnica
 • Igor Milinović, dipl. oec.

Balkan Trust for Democracy odobrio potporu za projekt suzbijanja korupcije

Balkan turst for demokracy, organizacija koja podržava razvoj demokracije, dobro upravljanje i euroatlantske integracije u jugoistočnoj Europi, odobrila je financiranje Centru za izvrsnost u razvoju (CEDEX/CIR) zajedno s partnerom Chronos Info za provedbu antikorupcijskog projekta obuke novih antikorupcijskih praktičara.


Odobrena sredstva za provedbu projekta „Implementation of the new curicula“

Organizaciji Economic Policy and Regional Development   (EPRD) Poljska odobrena je subvencija za provedbu projekta „Implementation of the new curicula“ za potrebe Agencije za strukovno obrazovanje. Chronos info je prartner u ovom projektu, a projekt je financiran iz IPA fonda Europske Unije.


Upravljanje radnom uspješnošću

Za djelatnike CHRONOS Info-a organiziran je in-house seminar „Upravljanje radnom uspješnošću“. Trenerica Silvana Tomić Rotim dva je dana provela u prostorijama Chronosa vodeći nas kroz materiju Performance managementa te nas upoznala sa učincima i principima djelovanja sustava radne uspješnosti. Pod vještim vodstvom razvili smo sustav upravljanja radnom uspješnošću, utvrdili kako ciljeve tvrtke tako i razradili svoje osobne, prošli kroz faze planiranja, nadzora i savjetovanja i na kraju evluacije. Odlučili smo se i obvezali implementirati sustav upravljanja uspješnošću u firmu kroz narednih dva tjedna s ciljem dodatnog poboljšanja naše učinkovitosti i uspješnosti.


Antikorupcijski projekt počinje u Vrbovcu i Zaboku

Chronos Info-u odobrena je subvencija od LGI-a (Local government and Public service reform Initiative) za provođenje projekta „ Identificiranje osjetljivosti područja organizacije na korupciju te provođenje strateškog i participatornog pristupa liječenju i sprečavanju korupcije u lokalnim samoupravama“. Rad sa gradovima Zabokom i Vrbovcem počinje u ožujku 2010.


Međunarodna konferencija za slovenske i hrvatske nevladine organizacije "Bez granica", Podčetrtek, Slovenia, Studeni 27-29 2009.

Predstavnik CHRONOS info-a prisustvovao je na međunarodnoj konferenciji za slovenske i hrvatske nevladine organizacije "Bez granica" (Brez meja - Bez granica). Sudionici su raspravljali o raznim temama vezane uz nevladin sektor i financijsku krizu, nacionalne strategije razvoja, civilni dijalog, ekonomsku aktivnost i socijalno poduzetništvo, zaštitu okoliša, ljudska prava, volonterski rad i među-generacijsku suradnju, rad mladih, humanitarni rad te panel diskusiju o društveno odgovornom poslovanju koju je moderirao konzultant Chronos info-a.


PROGRAM ZA ANTIKORUPCIJSKE PRAKTIČARE (PAP)
Sastanak za praćenje rezultata,
27 – 28 Studeni, 2009, Istanbul Turska

Dvoje Antikorupcijskih praktičara iz CHRONOS info-a prisustvovali su sastanku za praćenje rezultata u Istanbulu kojeg je organizirala rumunjska nevladina organizacija FPDL u suradnji sa World bank Istitute, zajedno sa kolegama iz Albanije, Armenije, Belgije, BiH, Crne gore, Češke, Gruzije, Mađarske, Makedonije, Moldavije, Poljske, Rusije, Srbije i Slovačke.
Ekipa svake zemlje podijelila je sa ostalima informacije o antikorupcijskom projektu za liječenje i sprečavanje korupcije u lokalnoj samoupravi za 2010. godinu kroz zanimljivu i zahtjevnu vježbu predstavljanja svakog projekta u samo 3 minute. Timovi su podijelili iskustva o preprekama u provedbi antikorupcijskih intervencija i rješenja kako ih nadvladati. Također smo identificirali i dogovorili kako definirati uspjeh antikorupcijskih intervencija i kako ga mjeriti.
Osim za jačanje odnosa i identificiranja prilika za suradnju ovaj poslovni put bio je ujedno i divna prilika za proslavu 15. obljetnice postojanja naše partnerske i prijateljske organizacije FPDL iz Rumunjske uz večernje krstrenje Bosporom.

Više o FPDL-u saznajte ovdje: www.fpdl.ro

REGIONAL PROGRAM “WORKING TOGETHER”
PROGRAM FOR ANTICORRUPTION PRACTITIONERS - PAP
FOLLOW UP MEETING
November 27-28, 2009, Nipon Hotel, Istanbul, Turkey

AGENDA

Održan seminar savjetodavne vještine u udruzi poslovnih  savjetnika

24. studenog  je u organizaciji Udruge  poslovnih savjetnika iz Zagreba,  predavač i trener Anton Florijan barišić, CMC  vodeći konzultant u CHRONOS Info održao je seminar-radionicu „Savjetodavne vještine“  koji je  namijenjen svima koji se bave ili se žele baviti poslovnim savjetovanjem. seminar udruge poslovnih savjetnika o savjetodavnim vještinama je dinamičan i intenzivan tečaj osmišljen za povećanje profesionalizma savjetnika. strukturiran je na način da ocrtava proces organizacije savjetničkog posla i na logičan način prati korake u pristupanju klijentima i radu sa njima.

Seminar je osim poslovnim savjetnicima, namijenjen svim poslovnim ljudima koji žele steći znanja iz tema koje se obrađuju u seminaru, a to su:

 • Razvoj prakse poslovnog savjetovanja
 • Kako pridobiti pažnju poslovne publike
 • Provođenje savjetodavnog zadatka
 • Razvoj timova, osobine timova
 • Upravljanje  promjenama

 Na seminaru  je sudjelovalo 8 polaznika. Seminar je ocijenjen sa vrlo visokom ocjenom (4, 7) dok je predavač dobio najvišu ocjenu (5).


MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I GOSPODARSTVA“

education-business-cooperatKonferencija će se održati 03. i 04. prosinca u zgradi Europske komisije u Briselu, a organizira je European Training Foundation (Agencija za obrazovanje za zemlje koje nisu članice EU). U okviru konferencije svoja iskustva u suradnji s obrazovnim sektorom prezentirat će poduzeće SGM iz Splita, a Efka Heder privremena ravnateljica Regionalnog centra za poduzetničke kompetencije za zemlje Jugoistočne Europe prezentirat će aktivnosti Centra. Osnivači Regionalnog centra su Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Hrvatska gospodarska komora.

Više o konferenciji u Briselu doznajte klikom u logo konferencije ili na adresi
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Education_and_Business_Cooperation_EN


KONFERENCIJA „FINANCIRANJE I POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U HRVATSKOJ"

Hrvatska gospodarska komora - Enterprise Europe Network organizira jednodnevnu konferenciju koja je zamišljena tako da predstavi sve institucije, tijela, agencije i ino, koje rade na poticanju i financiranju poduzetništva u Hrvatskoj.
Konferencija će se održati 1. prosinca 2009. U prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Roosveltov trg 2, Zagreb, Vijećnica, I kat.
Konferencija je zamišljena u dva dijela; u prijepodnevnim satima biti će govora o mogućnostima financiranja iz domaćih sredstava dok će u popodnevnim satima biti govora o sadašnjim i budućim mogućnostima u okviru EU fondova.
U prvom dijelu govorit će se o kreditima i poticajima Hrvatske banke za obnovu i razvitak, poticajima i garancijama Hrvatske agencije za malo gospodarstvo te o programima Poslovno-inovacijskog centra BICRO.
U drugom dijelu Središnji državni ured za strategiju i koordinaciju fondova Europske unije napravit će pregled sadašnjih i budućih mogućnosti financiranja malih i srednjih poduzeća iz EU fondova. Hrvatski institut za tehnologiju predstavit će mogućnosti u okviru Sedmog okvirnog programa EU za istraživanje i razvoj, a Agencija za mobilnost i programe EU mogućnosti obrazovanja poduzetnika kroz Program za cjeloživotno učenje. Konferenciju će zatvoriti HBOR predavanjem na temu „HBOR i EU fondovi".
Prijave i informacije:
Kristina Cappucci
kcappucci@hgk.hr

Prijavnica Financiranje SMEa 1 12 2009.doc (396,50 kb)
Program Financiranje SMEa 1 12 2009.doc (1,11 mb)


U Beogradu i  Sarajevu održan seminar „Izvozni marketing i prodajne strategije“

U okviru projekta “Izgradnja regionalne ponude savjetodavnih usluga i tržišta za poduzeća orijentirana izvozu” a u sklopu regionalnog programa edukacije konzultanata za konzultante i poslovnu zajednicu održani su seminari „Izvozni marketing i prodajne strategije“, 5/6 studenog u Beogradu  i 19. studenog u Sarajevu. Projekt je financiran iz sredstava Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Europu, a edukacije su realizirali predavači-članovi Udruge poslovnih savjetnika iz Zagreba u suradnji sa GTZ uredima u Srbiji i BiH.

Na seminaru u Beogradu sudjelovalo je 16 polaznika a na seminaru u Sarajevu 24. Oba seminara polaznici su ocijenili vrlo visokim ocjenama smatrajući ih vrlo kvalitetnim, dobro vođenim i produktivnim. Predavač Anton Florijan Barišić, CMC, (CHRONOS Info),  koji je bio predavač na spomenutim seminarima u Beogradu je dobio najvišu ocjenu 5, a u Sarajevu visokih 4,83  te je ocijenjen kao izvrstan predavač koji posjeduje posebnu vještinu za prijenos znanja.

Odjeci sa seminara najljepše su izraženi i pohvalama upućenim predavaču:
„Najlepse od svega je to što je očigledno uspostavljena divna komunikacija između predavaća i ućesnika.“ (Sanja Nikolin, Beograd)

„...sve čestitke za prezentaciju materije na seminaru u Sarajevu. Ugodno sam se osjećao i vjerovatno je to rezultat opuštene atmosfere tokom trajanja seminara...“, (Amir Međić, Sarajevo)

„Bilo je odlično. Više ovakvih seminara je potrebno našim privrednicima. Atmosfera u grupi je bila konstruktivna, radna, timska”, (Fuad Strik, Sarajevo)

Jedan od polaznika seminara u Beogradu napisao je osvrt koji možete pročitati na adresi
http://www.facebook.com/l/00416;www.sasajovanovic.com/2009/11/11/izvozne-marketing-strategije/"


Annual Conference of the American Association of Management Consultants

A month ago, 23-27. October 2009. in Reno, Nevada, USA, there was held the annual conference of American Institute of Management Consultancy (IMC USA) entitled "Mastering the art of consulting: how to succeed in turbulent times" (Mastering the Art of Consulting: Thriving in turbulent Times)

Topics of the conference covered various areas of counseling
• Change the rules, and success in today's economy
• How to set the price policy and service charge
• Are we offering a valuable resource or are we the wictim of economy
• Defining the new business model for consultants
• Successful consulting for global clients
and much more about the conference can be found at http://www.confabusa.org/


Dvadeseta konferencija KOM2009

U Opatiji se od 23.11. do 25.11.2009. održava KOM 2009 - konferencija o elektroničkim komunikacijskim tehnologijama i normama u informatici. Konferenciju organiziraju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Primorsko-goranska županija i firma CASE
Teme konferencije:

 • MREŽE (Fiksne, bežične), KOMPONENTE - s posebnim naglaskom na opremu, norme, mrežne programe, koncepte (npr. brze mreže, bežične mreže, primjere izvedbe mreža i povezivanja mreža i sl.).
 • KOMUNIKACIJSKE I INTERNET USLUGE (Fiksne, Mobilne, IP TV) - norme i protokoli za međusobno povezivanje računala i ostale opreme (virtualizacija, digitalni dom) i njihov utjecaj na informacijske sustave i poslovanje, ...
 • INTERNET I SIGURNOST NA MREŽI – trendovi i rizici rada na web-u, postavljanje sustava integralne zaštite, provjera instalirane zaštite (npr. penetracijski testovi), napadi hackera, oprema za zaštitu itd.

Konferencija kao i prethodna uključuje:

 • stručna predavanja
 • prezentacije
 • radionice
 • okrugli stol - o trenutno “vrućim” temama iz područja komunikacija
 • organizaciju seminara
 • izložbe

više o samoj konferenciji i programu u priloženom programu ili na stranici www.case.hr/kom2009


CHRONOS Info sponzor FEACO Europske konferencije o menađment konzaltingu

CHRONOS Info potpisao je sponzorski ugovor sa Udrugom poslovnih savjetnika o sponzorstvu FEACO godišnje konferencije pod nazivom “Konkurentnost, inovacija, poslovna izvrsnost i savjetovanje u zemljama jugo-istočne Europe“ koja će biti održana od 23 - 24 listopada 2008, u Dubrovniku, Hrvatska.

U sadržaj konferencije ubraja se plenarna sesija sa adresama pozvanih govornika, sesija o odgovarajućim papirima, panel diskusije i ostale posebno sazvane sesije, koje će se hvatati u koštac sa temama poput:

 • Novih tržišta u zemljama jugo-istočne Europe,
 • Upravljanje, lokalni razvoj i savjetodavne usluge
 • ICT, informatičko društvo i konzalting
 • Investicijski projekti, financije i menađment,
 • Razvoj ljudskih potencijala u konzalting industriji

Planirano je da se diskutira i standardizacija, kvalifikacijski okvir i savjetodavna praksa, kako bi dale uvid u budući razvoj savjetodavnih usluga u Europi. Osim toga, nedvojbena je profesionalna važnost kao Europskog konzultantskoh foruma, što je konferencija prepoznata kao mjesto za susret praktikanata i stručnjaka iz različitih zemalja, kultura i pozadina. Više o konferenciji saznajte na www.feaco2008.com.hr


Potpisan Ugovor o distribuciji sa SANAKO korporacijom

CHRONOS Info je potpisao Ugovor o distribuciji i licenciranju sa finskom korporacijom SANAKO, za partnerstvo i suradnju na promociji, marketingu i distribuciji edukacijske opreme, rješenja za E- učenje, napredna rješenja za učenje kao i suradnji na EU financiranim projektima o razvoju obrazovnih sustava u Hrvatskoj i regiji. Naši su klijenti su uglavnom privatni i javni obrazovni sektor, kao što su: sveučilišta, srednje škole te poslovni sektor.

SANAKO, bivši Tandberg Educational, je kompanija koja razvija tehnologije učenja, rješenja za učenje jezika, upravljanje razrednim i predavačkim programima, virtualno učenje i rješenja profesionalnog razvoja, kao i pružanje usluga korisnicima. Sanako je vodeća tvrtka u svijetu kada se radi o tehnologiji učenja jezika.

Današnja rješenja uključuju moderne programe, bežične i mobilne sustave koji služe kao katalizator za unapređenje ishoda učenja putem motiviranog učenja. Prodajna mreža seže do klijenata po cijelom svijetu, pruža Tandberg Educational kvalitetu i zadovoljava korisnike u oko 100 zemalja. Sanako služi klijente u 70 zemalja. Sa bazom u Finskoj, kompanija ima urede u Kini, Francuskoj, Ujedinjenim Arapskim emiratima, Ujedinjenom kraljevstvu i Sjedinjenim državama. Sanako je Microsoftov certifirani partner i član Blackboard Building Blocks zajednice.

Više o SANAKO-u saznajte ovdje www.sanako.com


Potpisan ugovor sa Stopanskom komorom u Makedoniji za edukaciju o EU fondovima

CHRONOS Info sklopio je ugovor sa Stopanskom komorom Makedonije za izvođenje edukacije za poslovnu zajednicu (mala i srednja poduzeća) o mogućnostima korištenja EU fondova, te treninga za upravljanje projektnim ciklusom po metodologiji koju koristi EU. Ugovor se odnosi na održavanje dviju trodnevnih radionica pod nazivom EU PREDPRISTUPNI FONDOVI I PISANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA.

U nastojanju da pomogne poduzecima u pripremama za sudjelovanje u programima EU CHRONOS Info je razvio program treninga za osposobljavanje polaznika za sudjelovanje u programima i projektima financiranim od strane EU.

Na seminarima se polaznici ukratko upoznaju s Europskom Unijom i programima koji nude sufinanciranje, ali se nudi praktična pomoć u razvoju i pripremi aktualnih projektnih prijedloga u EU, a koje su vezane za RM. Na radionicama se stiču praktična znanja potrebna za pripremu i izradu prijedloga projekta kao i projekata, a prema metodologiji koju zahtijeva EU, obrađuju se uvjeti i postupak izbora projekata, uspostavljanje partnerstava, i detaljno se obrađuje sva potrebna dokumentacija u njenom administrativnom i tehničkom dijelu. Posebna se pažnja posvećuje pripremi i izradi dijelova projekta kao i metodama evaluacije prijedloga projekata. Polaznici se također upoznaju s izvorima važnih i potrebnih informacija vezanim za financiranje projekata i načinom njihove uporabe, procedurama nakon predaje projektnih prijedloga, načinima uspješnog pregovaranja s Europskom Komisijom.

Više o tome na http://www.mchamber.org.mk


Dogovorena suradnja s EBRD TAM BAS programom za izvođenje edukacija u Makedoniji i Bosni i Hercegovini

Sa EBRD TAM BAS programom dogovorena je suradnja na izvođenju edukacije i treninga za konzultante i poslovni sektor . U Bosni i Hercegovini će se za potrebe Privredne komore u Banjaluci održati seminar Savjetodavne vještine, a za potrebe TAM BAS programa u Makedoniji održat će se nekoliko seminara i treninga iz oblasti EU financiranja i upravljanja projektnim ciklusom

Više o TAM BAS programima na www.ebrd.com


vrh stranice

 
 
 
Naše publikacije

 

Arhiva
Pogledajte prijašnje artikle, vijesti, i ostalo na stanicama po ovim linkom...
 
Download
Kliknite ovdje da bi ste pogledali što imamo ponuditi na download od dokumenata i ostalog sadržaja vezanog za našu djelatnost...
 
Press clipping
Na ovim stranicama pogledajte kako mediji gledaju na aktivnosti naše firme: izvadci iz dnevnog tiska, specijaliziranih časopisa, radija, televizije i drugih medija...
 
Mapa weba
Sažeti pregled linkova i podlinkova web site-a chronos.hr možete pogledati ovdje